Sremski ručak čobanski

: Ranč „Česmin do“ na obroncima Fruške gore kod Bačinaca, bio je tokom vikenda domaćin druge po redu manifestacije „Sremski ručak čobanski“. Bila je to prilika za ocenjivačku smotru ovaca,

Poseta zavičaju

- Grupa od 35 Nemaca, nekadašnjih stanovnika Rume i njihovih potomaka i srodnika, boravila je od 24. do 29. avgusta u Rumi u organizaciji Zavičajnog udruženja Nemaca „Ruma“ iz

Japanski ambasador u Martincima

<strong> Martinci</strong> - Ambasador Japana u Srbiji posetio je Martince gde je sa predstavnicima mesne zajednice, lokalne samouprave i udruženja građana razgovarao o mogućnosti realizacije projekata iz oblasti turizma, ekologije,

Poginuo motociklista

– Motociklista Veso P. (28) iz Malih Radinaca poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u ponedeljak uveče u Industrijskoj ulici u Rumi, naspram preduzeća "Rapid". Kako je saopštila

Svi bi u popisivače

-  Za 411 mesta popisivača u Sremskoj Mitrovici konkurisalo 1.606 zainteresovanih lica, saopšteno je iz Gradske komisije za popis, a ovi podaci, istovremeno, potvrđuju prethodna očekivanja nadležnih da će

Za si­lo­va­nje si­na – de­set go­di­na ro­bi­je

Na de­set go­di­na ro­bi­je osu­đen je u Vi­šem su­du u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci i uz ovu ka­znu, uslov­nu ka­znu od dve go­di­ne, na  ko­ju je Jo­va­no­vić već bio   osu­đen, pre­tvo­ri­lo

Eg­zo­ti­ka

Po­sto­je fan­ta­stič­na me­sta ko­je pro­se­čan pri­pad­nik ne­be­skog na­ro­da  ni­kad ne­će vi­de­ti osim na sli­ka­ma, a jed­no od njih su  kr­sta­re­nja ogrom­nim put­nič­kom bro­do­vi­ma- kru­ze­ri­ma. Naj­im­po­zant­ni­ji grad na vo­di  do­sa­da, ču­do

Sti­gla sa Ku­be, igra se u Sre­mu

Sal­sa je igra ko­ja po­sta­je sve po­pu­lar­ni­ja ši­rom sve­ta. Ovaj ri­tam po­pu­la­ran je na Ka­ri­bi­ma, u Ame­ri­ci i Evro­pi, na Sred­njem is­to­ku i u Azi­ji. Ples vru­ćeg rit­ma kao što