Pan­si­on­ski sme­štaj

Ko­ja su to  dva naj­po­zna­ti­ja ti­pa ži­vot­nog part­ne­ra kad je reč o ja­čem po­lu?  Onaj ko­jeg mno­go ne za­ni­ma ka­ko to da je sve uvek či­sto, ope­gla­no i sku­va­no, ni

Q groznica i morbile

- Centar za kontrolu i prevenciju bolesti Zavoda za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici prijavio je protekle sedmice dve epidemije na teritoriji rumske opštine – epidemiju Q groznice i

Otimali novac i mobilne

- Policija je uhapsila D.P. (17) i M.V. (16), Branislava D. (18) i Branislava P. (19), svi iz Sremske Mitrovice, zbog osnovane sumnje da su od marta do maja

Veliko „spremanje“ panonske lepotice

<strong> </strong> - Nacionalni park "Fruška gora" - jedini nacionalni park u Pokrajini (proglašen 1960. godine), kao kompleks od izuzetnog značaja odnedavno je sa svim pravima i obavezama prenet na upravljanje

Uhapšen kradljivac prikolica i đubriva

- Zbog osnovane sumnje da je u noći između 27. i 28. marta ove godine, sa salaša porodice Mackanić kod Sremske Mitrovice traktorom odvukao dve prikolice sa 7,5 tona

Opljačkao bračni par

- Đorđe S. (31) iz mesta Glušci kod Bogatića, uhapšen je zbog osnovane sumnje da  je pre tri dana opljačkao bračni par iz Obrenovca koji je, po prethodnom dogovoru, došao

EKSKLUZIVNO : Intervju ambasadorke SAD Meri Vorlik

<strong> Sremska Mitrovica </strong>- Odnosi između SAD i Srbije su odlični. Imali smo, prošlog oktobra, izvrsnu posetu Beogradu naše državne sekretarke Hilari Klinton, a pre dve godine imali smo, takođe, jako

Sla­vlje­nik za­vr­šio u ko­tli­ću

<strong> Zasavica</strong> - U Spe­ci­jal­nom re­zer­va­tu pri­ro­de Za­sa­vi­ca po­sled­nje su­bo­te u apri­lu odr­žan je tre­ći po re­du „Dan ma­ga­ri­ca“, a u sklo­pu ove je­din­stve­ne ma­ni­fe­sta­ci­je i dru­go Svet­sko pr­ven­stvo u pra­vlje­nju