Moderan bulevar

Ukidaju se tri pešačka prelaza

Obaveštavamju se građani Sremske Mitrovice da se ukidaju tri pešačka prelaza u ulicama Palanka, Stari šor i Bulevar Konstantina Velikog kako bi se stanje na terenu uskladilo sa Projektnom dokumentacijom.

Predmetni pešački prelazi nalaze se u naselju „29. novembar“ u blizini objekta Predškolske ustanove, zatim kod objekta Zavoda za javno zdravlje i poslednji kod ugla ulice Palanka i ulice Petra Preradovića.

Sve preduzete radnje imaju za cilj povećanje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, a naročito pešaka koji su najugroženija kategorija učesnika u saobraćaju.

Mole se građani da poštuju saobraćajnu signalizaciju i prelaze „Bulevar“ na mestima koja su označena i predviđena za tokove pešaka.

Kategorije Servis Sremska Mitrovica