plaza-grad-e1497958474678

Savska voda i dalje ispravna

Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica, prema izveštaju JKP Komunalije, izvršio je analizu savske vode 29. jula na tačkama uzorkovanja na maloj plaži, početku plaže i kod Dispanzera.
Uzorkovanjem i analizom fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara, savska voda na navedenim lokalitetima ODGOVARA zahtevima Uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim vodama i podzemnim vodama i sedimentu, kao i rokovima za njihovo dostizanje.
Na građane se apeluje da prate preporuke za bezbedno kupanje, odnosno, da izbegavaju ronjenje, prskanje, skakanje i gledanje u vodi. Prilikom ulaska u vodu potrebno je postepeno se rashladiti, a nakon kupanja u Savi potrebno je koristiti tuševe. Posle jake kiše ne kupati se u savskoj vodi dva do tri dana.

Kategorije Servis Sremska Mitrovica