thumbnail

Održana završna konferencija EU programa za mlade profesionalce na Zapadnom Balkanu

British Council je održao onlajn regionalnu konferenciju, kojom je zaključen Program Evropske unije za mlade profesionalce na Zapadnom Balkanu. Učesnici – mladi državni službenici sa Zapadnog Balkana, predstavnici delegacija EU i ministarstava – su diskutovali o ključnim dostignućima projekata, u oblasti regionalne saradnje u državnoj službi u kontekstu pristupanja EU. Tokom ovog skupa, održane su prezentacije u vezi sa istraživačkim projektima u konkretnim zemljama i u regionu iz oblasti efikasnosti i saradnje državne službe, a obuhvatile su teme poput negovanja novog liderstva u upravama na Zapadnom Balkanu, zadržavanja osoblja, funkcionisanja tokom Kovida-19, digitalne transformacije i savremenih izazova i mogućnosti za efikasnu javnu upravu. Zaključci istraživanja biće podeljeni sa javnim upravama Zapadnog Balkana, kako bi se omogućilo napredovanje i poboljšala saradnja. Takođe je predstavljena onlajn platforma za mlade državne službenike sa Zapadnog Balkana koja je osmišljena u sklopu ovog projekta. Ova konferencija je poslužila kao prilika za učesnike projekta da analiziraju zaključke i razmotre okvir za njihovu dalju saradnju, u vezi sa procesom pristupanja EU i unapređenjem javne uprave.

Fotografija 3Program za za mlade profesionalce, koji je finansiran od strane EU, a koji je realizovao British Council, počeo je u oktobru 2016. godine, okupljanjem 90 mladih državnih službenika sa Zapadnog Balkana, koji su u periodu od dve nedelje pohađali program pri Pariskom institutu političkih nauka u Parizu i Evropskom koledžu u Brižu i učestvovali u regionalnom programu razmene između šest prestonica. Oni su, tokom programa regionalne razmene, analizirali različite aspekte od značaja za agendu proširenja EU.

Tokom završne onlajn konferencije u sklopu ovog projekta, učesnicima su se obratiti Angus Bjarnason, zamenik regionalnog direktora British Council i Genoveva Ruiz Calavera, direktor za Zapadni Balkan Glavne uprave za susedsku politiku i pregovore o proširenju G. Bjarnason istakao je: „Uprkos izazovima koje je sa sobom donela pandemija Kovida-19 u poslednjih nekoliko meseci, u sklopu ovog projekta je uspešno nastavljena izgradnja kapaciteta učesnika i jačanje regionalne saradnje, stvaranjem mreže državnih službenika širom Zapadnog Balkana, koji sada rade zajedno i tragaju za rešenjima zajedničkih izazova.“

Kategorije Društvo Vesti