plaža

Savska voda bezbedna za kupanje

Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica, prema izveštaju JKP Komunalije, izvršio je analizu savske vode 22. jula na tačkama uzorkovanja na maloj plaži, početku plaže i kod Dispanzera.
Uzorkovanjem i analizom fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara, savska voda na navedenim lokalitetima ODGOVARA zahtevima Uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim vodama i podzemnim vodama i sedimentu, kao i rokovima za njihovo dostizanje.
Na građane se apeluje da prate preporuke za bezbedno kupanje, odnosno, da izbegavaju ronjenje, prskanje, skakanje i gledanje u vodi. Prilikom ulaska u vodu potrebno je postepeno se rashladiti, a nakon kupanja u Savi potrebno je koristiti tuševe. Posle jake kiše ne kupati se u savskoj vodi dva do tri dana.

Kategorije Servis Sremska Mitrovica