Otvoren račun za donacije opštini Šid

Šid - Imajući u vidu veliki broj poziva i predloga za dostavljanje humanitarne pomoći i upućivanja različiti donacija za borbu protiv COVID-19, Štab za vanredne situacije opštine Šid doneo je zaključak da se otvori namenski dinarski podračun. Račun će biti aktivan za vreme trajanja vanrednog stanja proglašenog usled epidemije korona virusa i na njefa će fizička i pravna lica moći da uplaćuju sredstva donacije za pomoć Opštini Šid u borbi protiv virusa i otklanjanja posledica prouzrokovanih novonastalom situacijom, za najugroženije kategorije lica za koje će pomoć biti u vidu paketa, hrane, lekova i zaštitnih sredstava.

Svi koji žele da upute donaciju ili humanitarnu pomoć mogu to da učine na namenski dinarski podračun konsolidovanog računa trezora broj: 840-5057741-33 – OU ŠID – SREDSTVA DONACIJE ZA OTKLANJANJE STANJA EPIDEMIJE IZAZVANE KORONA VIRUSOM.

Kategorije Društvo Šid Vesti