Šidska škola ponovo u konkurenciji za evropsku nagradu

Šid - Osnovna škola “Sremski front” iz Šida i ove godine se još jednom našla u konkurenciji za prestižnu evropsku nagradu. Od nastavnice srpskog jezika Nataše Miljanović, koja je i koordinator tima za međupredmetne kompetencije i preduzetništvo, saznali smo da je reč o eTwinning oznaci kvaliteta koja je za škole veoma značajno priznanje, a koje će u septembru ove godine biti dodeljivano treći put predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama u Srbiji.

- Pre dve godine, kad je oznaka prvi put dodeljivana, mahom su je dobile one ustanove u kojima je bio zaposlen neko od eTwinning ambasadora, petnaest osnovnih škola, dve predškolske ustanove i dve srednje škole. Inače, eTwinning ambasadori su nastavnici koji su među prvima prihvatili korišćenje nastavničke mreže i portala eTwinning i koji su dobili naziv eTwinning ambasadora kako bi među svojim kolegama promovisali mrežu i pomagali im prilikom prijavljivanja na mrežu, započinjanja projekata, pronalaženja nastavnika partnera za projekte i rešavanja svih usputnih problema i nedoumica koji bi se mogli pojaviti. Iako nisam zvanični eTwinning ambasador, ponašam se potpuno kao da jesam – mnoge kolege mi se obraćaju i pomažem im oko prijavljivanja i rada na nastavničkoj mreži i portalu. Tako sam uspela i da motivišem još nekoliko kolega u svojoj školi, pa je na kraju i škola dobila oznaku kvaliteta za škole – objašnjava detalje oko ovog priznanja nastavnica Nataša Miljanović i dodaje da je zvanično zvanje eTwinning ambasadora volonterska dužnost, odnosno – ne plaća se.

Oznaka kvaliteta eTwinning je namenjena razvijanju međupredmetnih kompetencija, poput komunikacije, saradnje, digitalnih kompetencija, ali i izgradnji osećaja pripadnosti zajedničkoj mreži namenjenoj isključivo podučavanju, odnosno učenju. Na toj mreži uče i učenici i nastavnici. Pomoću IKT-a eTwinning podstiče se saradnja među školama čitave Evrope i još nekih država izvan Evrope, a pokrenula ga je 2005. godine Evropska komisija. Integrisan je od 2014. godine u program Erazmus Plus, koji je Evropski program za obrazovanje, obuku, mlade i sport. Centralna služba podrške predstavlja Evropsku mrežu škola, međunarodno partnerstvo 31 evropskog ministarstva obrazovanja sa ciljem razvoja nastave u školama širom Evrope. Dodatno, postoji još 37 nacionalnih timova za podršku u svim državama, pa tako i u Srbiji. Kad se na tako visokom nivou prepozna nastojanje da se osavremeni i poboljša nastava – time što je škola dobila oznaku kvaliteta za škole, to je velika čast.

Nagrada se dodeljuje svake druge godine i važi za dve školske godine. Osnovna škola “Sremski front” je konkurisala i ove školske godine, dakle drugi put.

-Sam portal šalje automatsku potvrdu da li škola ispunjava uslove da konkuriše za oznaku kvaliteta: moraju se ispuniti odgovarajući kriterijumi koji se tiču broja aktivnih nastavnika, broja evropskih oznaka kvaliteta za nastavnike, broja učenika koji su učestvovali u projektima, broja nastavnika koji su se stručno usavršavali preko ove mreže i portala, i slično. Nakon toga, popunjava se elektronski formular sa još zahteva, a onda čekamo april i zvaničnu objavu o nagradama. U toku ove dve školske godine smo imali još i više uspeha nego što smo imali prvi put: više nacionalnih oznaka i više evropskih oznaka kvaliteta. Naši projekti su autorski projekti, kreativno kreirani prema potrebama naših učenika, a po naslovima projekata vidimo koje su zanimljive teme: “Sačuvaj prirodu – sačuvaj sebe” (ekologija i prirodne nauke), “Svako dete je/ima dar” (inkluzivna nastava), “Georgija – škola karaktera” (prevencija nasilja), “Mostovi” (prema delima Ive Andrića), “Zmajevi i vile” (promocija književnog i likovnog stvaralaštva učenika”…Ovo su samo neki od projekata koji su nagrađeni evropskom oznakom kvaliteta. Bilo ih je još, koji su poneli nacionalne oznake kvaliteta – kaže nastavnica Miljanović.

S obzirom da je ova nastavnica ujedno i trener Britanskog saveta za projekat “Škole za 21. vek”, te da u školi promoviše i programiranje mikrobita i mBota u sklopu takmičarske lige KodIgranje, ove godine je osmislila, takođe, i autorski projekat “Moj prvi mikrobit”, tako da veruje da će njena škola, učenici i nastavnici i ove godine zasluženo poneti ovu prestižnu nagradu.

Kategorije Vesti