IMG_20200220_103426

Formirane dve nove opštinske službe

Irig- Opštinska uprava Opštine Irig ubuduće će imati dve nove službe, odlučeno je na poslednjoj sednici Skupštine opštine Irig. Usvajanjem Odluke o izmenama i dopunama Odluke o Opštinskoj upravi Opštine Irig, dosadašnja Služba za za finansije, utvrđivanje i naplatu javnih prihoda i inspekcijske poslove, podeliće se na Službu za finansije i budžet, Službu za lokalne javne prihode i Službu za inspekcijske poslove. Pravni osnov za predloženu Odluku je sadržan u odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi, obrazložila je Olivera Filipović Protić, načelnica Opštinske uprave Opštine Irig, dodavši da se ostala struktura neće menjati, te da će Opštinska uprava imati šest službi i Kabinet predsednika Opštine.

Kategorije Irig Vesti