78156494_1738880939582266_3442979491100491776_n

Olakšati Romima pristup zdravstvenoj zaštiti

Sremska Mitrovica – Crveni krst Sremska Mitrovica, u novembru 2019. godine, počeo je sa implementacijom projekta „PRO HEALTH for Roma“, usmerenog na pripadnike romske nacionalne manjine. Uz podršku EU, projekat u trajanju od jedne  godine realizovaće osam partnerskih organizacija iz Srbije, Belgije i Hrvatske.Projektne aktivnosti, biće usmerene na informisanje, prevenciju, podršku kao i mere javnih politika kojima će se dugoročno olakšati pristup Roma zdravstvenoj zaštiti.
Partneri na Projektu su: Iz Srbije- Crveni krst Vojvodine, Crveni krst Sremska Mitrovica, Regionalna Razvojna Agencija Srem, Centar za ekonomsko unapređenje Roma (CEUR). Iz Belgije partneri su – Lekari sveta Belgija (MdM-BE), a iz Hrvatske Međimurska županija, Grad Čakovec, Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije. Jedna od osnovnih projektnih aktivnosti je rad na terenu i komunikacija sa sugrađanima Romima.

Kategorije Društvo Vesti