Sa sednice SO Irig

Najviše sredstva za puteve

Irig- Na poslednjoj ovogodišnjoj sednici Skupštine Opštine Irig usvojen je treći rebalans ovogodišnjeg i budžet za narednu 2020.godinu. Ukupan iznos planiranih sredstva au 2020.godini iznosi 1,007 milijardi dinara, od čega su opštinski prihodi skoro 920 miliona,  a sredstva iz dodatnih izvora iznose oko 88 miliona dinara, obrazložila je načelnica Opštinske uprave, Olivera Filipović Protić.  Rashodi su projektovani na 999 miliоna dinara. Očekivani prihodi sa viših nivoa vlasti su na nivou od 460 miliona dinara. Neki projekti su započeti u ovoj, a nastaviće se u sledećoj godini.

Kategorije Irig Vesti