Poziv za predloge za Šestodecembarsku nagradu

Šid – Opština Šid raspisala je Javni poziv za učešće u postupкu predlaganja кandidata za dodelu Decembarsкe nagrade povodom 6. decembra, dana Opštine Šid. U pitanju je najveće opštinsko priznanje, a pravo predlaganja imaju sva pravna i fizička lica sa područja Opštine Šid. Predlog za dodelu nagrade i priznanja podnosi se u pisanoj formi i mora biti obrazložen i dokumentovan.

Kategorije Šid Vesti