Ponudjeno 766 hektara

Javna nadmetanja 17. 18 i 21.oktobra

 

Irig-U Irigu je raspisan oglas za javnu licitaciju za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Irig. Licitacija će biti raspisana za 13 katastarskih opština, u ponudi je nešto više od 766 hektara zemljišta. Uvid u dokumentaciju: grafički pregled katastarskih parcela po katastarskim opštinama i spisak parcela po formiranim javnim nadmetanjima (kompleksima), koja su predmet izdavanja u zakup i na korišćenje, može se izvršiti u zgradi Opštine Irig, u kancelariji br 1 svakog radnog dana od 8 do14časova. Javno nadmetanje će se održati ukoliko bude blagovremeno dostavljena najmanje jedna prijava. Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje je do 14 sati, dana 10.10.2019. godine, a dokumentacija se podnosi Komisiji za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, na adresi Opštine Irig, Vojvode Putnika 1. Javno nadmetanje održaće se u zgradi Opštine Irig i to za katastarske opštine Irig, Vrdnik i Rivica 17.10, za katastarske opštine Bankovci, Dobrodol, Grgetek, Jazak Prnjavor, Jazak Selo, Mala Remeta i Neradin 18.10, i 21.10 za katastarske opštine Krušedol Prnjavor, Krušedol Selo, Šatrinci i Velika Remeta, sve sa početkom u 14 časova. Najveća početna cena beleži se za parcelu u Dobrodolu pod šifrom nadmetanja 387 i iznosi 46.196,65 dinara po hektaru. Licitacioni korak iznosi 1.000 dinara.

Kategorije Irig Poljoprivreda Vesti