преузимање

Efikasan odgovor Crvenog krsta na nesreće

Sremska Mitrovica – Vlada Republike Srbije dala saglasnost za realizaciju programa Crvenog krsta Srbije pod nazivom „Efikasan odgovor Crvenog krsta na nesreće – jačanje kapaciteta lokalne zajednice za smanjenje rizika i posledica od elementarnih nepogoda i drugih tipova nesreće – 2019. godina“. Svake godine program se realizuje u 10 gradova u Srbiji, a ove godine, među odabranim gradovima je i Sremska Mitrovica.
Program realizuje Crveni krst u saradnji sa osnovnim školama „Boško Palkovljević Pinki“ i „Slobodan Bajić Paja“, a ciljna grupa su učenici trećih razreda osnovne škole, koji će se putem radionica upoznavati sa raznim vrstama elementarnih nepogoda, načinima prepoznavanja, kao i zaštitom od njih.
Radionice sa učenicima realizovaće edukovani volonteri Crvenog krsta. Prema planu, sve aktivnosti biće realizovane u periodu od oktobru do decembra 2019. godine.Po završetku programa učenici koji su bili uključeni u ove aktivnosti, svoje znanje pokazaće na vežbi, koja se planira za kraj decembra 2019. godine.Pre početka realizacije programa, u prostorijama Crvenog krsta Sremska Mitrovica , u toku je lokalna obuka za volontere i prosvetne radnike, koji će biti uključeni u ovaj program.

Kategorije Društvo Hronika Vesti