reulacije sm

Bugari kupili sremskomitrovačke „Regulacije“

Bugarska kompanija „Groma Hold Eood“ kupila je 100 odsto državnog kapitala u Vodoprivrednom privrednom društvu „Regulacije“ doo iz Sremske Mitrovice za 1.075.000 evra.

Ministarstvo privrede je,  15. avgusta 2019. godine, objavilo Javni poziv za prodaju 100 posto udela Republike Srbije u kapitalu Vodoprivrednog privrednog društva Regulacije d.o.o., Sremska Mitrovica što čini 100 posto kapitala navedenog subjekta privatizacije.

Osnovna delatnost „Regulacije“ je izgradnja vodoprivrednih objekata za uređenje i regulaciju reka, zaštitu od poplava, osiguranje bujica i zaštitu od erozija, redovno održavanje izgrađenih objekata, zamena oštećenih i dotrajalih objekata na vodotocima, uređenje korita…

Rok za podnošenje zahteva za otkup prodajne dokumentacije bio je 23. avgust 2019. godine Do datog roka, podneta su dva zahteva za otkup prodajne dokumentacije i to od strane zainteresovanih lica: Groma Hold Eood iz Blagoevgrada u Bugarskoj i Bauwesen d.o.o. iz Lazarevca.

Rok za dostavljanje prijava za učešće u postupku bio je 30. avgust 2019. godine Do navedenog roka podneta je jedna prijava za učešće u postupku i to od strane učesnika Groma Hold Eood, Blagoevgrad, Bugarska.

Na predlog Komisije za sprovođenje postupka javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem, Ministarstvo privrede je donelo odluku kojom je za kupca proglasilo Učesnika Groma Hold Eood, Blagoevgrad, Bugarska.

Dana 14. oktobra 2019. godine, potpisan je Ugovor o prodaji 100 posto ukupnog registrovanog kapitala subjekta privatizacije Vodoprivrednog privrednog društva Regulacije d.o.o., Sremska Mitrovica, koji se sastoji od 100 posto udela Republike Srbije, sa kupcem, pravnim licem Groma Hold Eood, Blagoevgrad, Republika Bugarska, zaključenim pred Javnim beležnikom 14. oktobra 2019. godine po prodajnoj ceni u iznosu od 1.075.000 evra.

Pre zaključenja ugovora o prodaji predmetnog kapitala sa proglašenim kupcem, Ministarstvo privrede je pribavilo, u skladu sa Zakonom o privatizaciji i Uredbom o uslovima, postupku i načinu prodaje kapitala i imovine metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem, mišljenje od Ministarstva finansija – Uprave za sprečavanje pranja novca, o nepostojanju smetnji na strani kupca za zaključenje Ugovora.

Kategorije Ekonomija Sremska Mitrovica