sa projekije filma

„Žuti autobus“ -priča o dostojanstvu srpskih đaka na Kosovu i Metohiji

Ruma- U Zavičajnom muzeju u Rumi prikazan je dokumentarni film „Žuti autobus“ autorke Radmile Todić Vulićević koji govori o svakodnevnom putovanju srpskih đaka u škole koje su iz Prištine raseljeneu Gračanicu i Laplje Selo. Film prikazuje život i školovanje 1500 učenika iz 22 sela, koji svakog dana žutim autobusima putuju do škole u Gračanici i Lapljem Selu i natrag do kuće.    Pri osnovnim školama u Gračanici i Lapljem Selu,  smeštene sve srednje škole izbegle iz Prištine. Autobusi pređu preko 1000 kilometara dnevno. Film je snimljen prošle godine, bez budžeta i materijalnih sredstava, isključivo entuzijazmom autorke i njenih saradnika, koji su bili na projekciji filma u Rumi. Autorka, Radmila Todić Vulićević, penzionisani ekonomista, radni vek je završila radeći u Opštini Gračanica na poslovima javnog gradskog i progradskog saobraćaja, a u narodu je poznatija kao pesnikinja, hroničarka, proučavalac istorije i tradicije Kosova i Metohije, ali i kao autor još nekih dokumentanih filmova.

Kategorije Kultura Ruma Vesti