MINISTARSTVO LOG

U petak isplata socijalnih davanja

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštava da je predviđena isplata korisnicima:

  • Novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade i dodataka za pomoć i negu drugog lica za mesec avgust dana 20.09.2019. godine
  • Naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju za mesec avgust dana 20.09.2019. godine
  • Dečijeg dodatka i roditeljskog dodatka za mesec avgust dana 20.09.2019. godine

•  Osnovnih prava boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca za mesec avgust dana 20.09.2019. godine

Kategorije Društvo Vesti