Besplatni preventivni pregledi u rumskim selima

Svaki drugi sa prekomernom težinom

Ruma- I tokom leta za nama Centar za prevenciju Doma zdravlja Ruma nastavio je akciju besplatnih preventivnih pregleda u svim selima Opštine Ruma. Ukupno je pregledano 268 osoba, tokom merenje arterijski krvni pritisak, šećer iz kapilarne krvi. Rađen je skrining na šećernu bolest i popunjavan upitnik za procenu rizika za dijabetes melitus tip 2. Sproveden je skrining na depresiju, popunjavanjem upitnika za otkrivanje depresivnih poremećaja. U cilju ranog otkrivanja poremećaja mineralne gustine kosti obevljeno je merenje gustine kosti na peti upotrebom ultrazvučne osteodenzitometrije. Pacijentkinje životne dobi od 50-69 godina imale su mogućnost da zakažu skrining mamografiju, a 119 žena je upućeno na ginekološki pregled.

-U cilju ranog otkrivanja osteoporoze rađeno je merenje gustine kosti na peti, kod 53% pacijenata smo otkrili smanjenje mineralne gustine kosti i savetovano im je da se upute na DEXA pregled koji je zlatni standard za postavljanje dijagnoze osteoporoze. Povišene vrednosti glikemije imalo je oko 34% pregledanih osoba. Umeren rizik za razvoj dijabetesa imalo je 2,7 odsto, visok rizik  14posto  i veoma visok rizik 1.6 odsto pregledanih. Skoro svaka druga osoba je imala problem sa prekomernom telesnom masom. Depresivni poremećaj je otkriven kod 6,2procenata pregledanih i oni su upućeni kod svojih izabranih lekara radi dalje terapije. Cilj ovih naših aktivnosti je da se podigne svest stanovništva  o značaju redovnih preventivnih pregleda u cilju očuvanja i unapređenja zdravlja i promocija zdravih stilova života. Pacijentima je pružena mogućnost da bez dugog čekanja i besplatno provere neke od parametara svog zdravstvenog stanja, rekla je direktorka Doma zdravlja „Ruma“, Dr stom. Jelena Stojanac Mračević.

Kategorije Ruma Vesti