20190830_145421

Opština Ruma kupuje Dom JNA

Ruma-Na sednici Skupštine opštine Ruma, na kojoj je usvajan šestomesečni izveštaj o realizaciji budžeta, najavljeno je i nekoliko novih projekata koje će opština realizovati u narednom periodu. Predsednik Opštine Ruma, Slađan Mančić je rekao da su pregovori o kupovini objekta Doma JNA, jednog od najznačajnijih simbola Rume u toku, kao i da je postignuta dobra cena u korist lokalne samouprave. Opština do sada nije mogla da utiče na stanje objekta, s obzirom na to da nije bio u njenom vlasništvu, moglo se čuti na sednici Skupštine opštine Ruma. Istovremeno se pregovara i o tome da Opština Ruma od Ministarstva finansija otkupi i zgradu Poreske uprave, na uglu Železničke i ulice JNA, s obzirom na to da je reorganizacijom rada Poreske uprave, ovaj objekat prazan, rekao je Mančić.

Kategorije Ruma Vesti