IZDVOJENA CENTAR SPOMENIK

Uskoro spomenik Ćiri Milekiću

I mada se može čuti i to da je u političkom smislu prvi mitrovački gradonačelnik bio sklon „prekomernom“ koketiranju sa Mađarima, što je u političkim krugovima ostavilo i negativnog traga, pitanje postavljanja njegovog spomenika treba lišiti još uvek nedokazanih teza i okrenuti se ka značajnijem istraživanju njegovog lika i dela. U komunalnoj, gradskoj politici, on je svakako ostavio neizbrisiv i svetao trag

 

CiraPrvi gradonačelnik Sremske Mitrovice Ćira Milekić uskoro će dobiti spomenik u centru grada, na grgu koji nosi njegovo ime. Spomenik podiže Grad, biće izliven u bronzi, predstavljaće Ćiru Milekića u prirodnoj veličini sa statutom grada u ruci, a biće postavljen na Dan grada Mitrovdan osmog novembra.

– Spomenik dimenzija 2,2 metra sa postamentom biće, u skladu sa Gradskom odlukom o postavljanju spomenika usvojenom prošle godine, postavljen na prostoru između Gradskog parka i Biblioteke ’’Gligorije Vozarović’’. Stručnjaci našeg Zavoda i ’’Urbanizma’’ dali su uslove i stručno mišljenje o postavljanju spomenika, koji treba da se uklopi u prostornu ambijentalnu celinu Trga Ćire Milekića, koji je kao posebna kulturno-istorijska celina s’ kraja 18. i početka 19. veka od ogromnog značaja i pod zaštitom države, ističe Ljubiša Šulaja, direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Sremskoj Mitrovici.

O idejnom rešenju spomenika, na osnovu konkursa raspisanog od strane Gradske uprave za kulturu i sport, odlučivala je komisija u sastavu: Ivan Filipović, arhitekta, Obrad Vučenović, saobraćajni inženjer i Tatjana Jesretić, istoričarka umetnosti. Izabran je rad vajara Zorana Kuzmanovića, sa ponuđenom cenom od 2,5 miliona dinara.

cirin spomenikBiće to drugi spomenik prvom mitrovačkom gradonačelniku, pošto već u centralnom parku stoji njegova bista. Ćira Milekić prvi je nosilac civilnih vlasti u gradu na Savi, a nakon ukidanja Vojne granice i prevlasti vojne uprave u njemu. Potiče iz ugledne plemićke porodice. Rođen je osmog januara 1847. godine u Sremskoj Mitrovici gde je završio osnovnu školu, a Trgovačku akademiju i Pravni fakultet pohađao u Beogradu.

Nakon dobijanja statusa slobodng kraljevskog grada 1881. godine raspisani su izbori za Gradsku skupštinu od najuglednijih trgovaca, zanatlija i posednika. Za prvog mitrovačkog gradonačelnika izabran je Kirilo Ćira plemeniti Milekić. Dužnost gradonačelnika obavljao je 27 godina i njegove zasluge za materijalni i kulturni prosperitet grada su ogromne: izgradnja Srpskog doma, Grko-katoličke crkve, sinagoge, Muzeja za prikupljanje starina, kasnije Muzeja Srema.

Gradski statut Mitrovice usvojen 1898. godine potpisao je Ćira Milekić označivši time početak razvijenog građanskog perioda u istoriji grada.

Umro je devetog avgusta 1908. godine u 62 godini života u jednom sanatorijumu u Gracu. Sahranjen je na Pravoslavnom groblju u Sremskoj Mitrovici uz velike počasti.

I mada se može čuti i to da je u političkom smislu prvi mitrovački gradonačelnik bio sklon „prekomernom“ koketiranju sa Mađarima, što je u političkim krugovima ostavilo i negativnog traga, pitanje postavljanja njegog spomenika treba lišiti još uvek nedokazanih teza i okrenuti se ka značajnijem istraživanju njegovog lika i dela. U komunalnoj, gradskoj politici, on je svakako ostavio neizbrisiv i svetao trag.

Akcija oko postavljanja spomenika, odlična je prilika i da se Mitrovčani dodatno upoznaju sa vremenom u kojem je njihov grad nastajao kao moderni centar Srema, sa okolnostima koje su uslovljavale politička, ekonomska, kulturna i druga kretanja, ali i sa ulogama koje su u tim procesima imali narodi koji su u njoj živeli.

PorodicnaObnova kuće Ćire Milekića na Žitnom trgu

Jednospratna reprezentativna kuća Ćire Milekća podignuta je krajem 19. veka na Žitnom trgu u Sremskoj Mitrovici, koji predstavlja prostornu kulturno-istorijsku celinu od velikog značaja i nalazi se pod zaštitom države.

Kuća je sagrađena na istočnom nizu Žitnog trga na broju 13 u stilu neorenesanse bogato ukrašena dekorativnom ornamentikom. Nažalost, fasada kuće decenijama nezaustavljivo propada predstavljajući opasnost po prolaznike. Kako kuća sada ima više vlasnika čeka se imenovanje upravnika objekta nakon čega će Grad Sremska Mitrovica preuzeti troškove obnove fasade, saznajemo u nadležnoj gradskoj upravi.

Kategorije Društvo Sremska Mitrovica