62597128_381538619147570_7514484573607034880_n

Besplatni udžbenici za sve prvake rumske opštine

Ruma- Na poslednjoj sednici Opštinskog veća u Rumi  usvojen je predlog prvog rebalansa budžeta u 2019.godini. Sredstva prena izmenjenoj Odluci o budžetu se ne menjaju drastično, pa je plan prihoda budžeta oko 2,08 milijarde dinara, a predloženi obim sredstava indirektnih korisnika  je 60 miliona dinara, rekla je Biljana Damljanović, šef Odeljenja za finansije, privredu i poljoprivredu Opštine Ruma. Razlozi za prvi rebalans su odobrena sredstva od 12 miliona dinara od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja namenjena za sprovođenje programa socijalne zaštite pri Centru za socijalni rad Ruma, ali i saglasnost Ministarstva finansija za povećanje mase zarada u Ustanovi za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Poletarac“ za oko 30 vaspitača i pomoćnog osoblja zaposlenih u sedam novootvorenih vaspitnih grupa krajem protekle godine. Rebalans je iskorišćen i da se preraspodele sredstva na određenim pozicijama, pa se tako stvorila i mogućnost da Opština od naredne školske godine finansira udžbenike za sve buduće prvake, rekao je Slađan Mančić, predsednik Opštine Ruma.

Kategorije Ruma Vesti