Promocija humanih vrednosti

Šid - Crveni krst Šid, Crveni krst Ruma i Crveni krst Šabac zajedno su učestvovali u realizaciji sportskih i kreativnih aktivnosti sa decom i omladinom u Prihvatnom centru Stanica Šid. Podršku u opremi imali su od IOCC organizacije, a u radu od Jovana Komlenca, psihologa iz Gimnazije “Sava Šumanović” Šid.

Kategorije Društvo Šid Vesti