Lokacija za novu opstinsku zgradu

Prijava za javne radove

Ruma- Opština Ruma i Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Sremska Mitrovica raspisuju Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i invalidna lica u 2019. godini. Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se u dva primerka na pisarnici Opštinske uprave Opštine Ruma ulica Orlovićeva broj 5. Poslednji rok za prijem prijava za učešće na javnom konkursu je 14.3.2019. godine. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Odeljenju za društvene delatnosti Opštine Ruma na broj telefona 478-589 ili u Poslovnom centru Nacionalne službe, ispostava Ruma telefon 478-177 ili na sajtu www.nsz.gov.rs. Konkurs se sprovodi na osnovu Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje na teritoriji Opštine Ruma, kojim se za javne radove opredeljuje 5 miliona dinara iz lokalnog budžeta.

Kategorije Ruma Vesti