Precistac po najmodernijoj tehnologiji

Prečistač otpadnih voda u funkciji

Ruma-Prečistač otpadnih voda u Industrijskoj ulici u Rumi počeo je sa radom 1.marta, a na poslednjoj sednici Opštinskog veća završen je i poslednji administrativni proces, odnosno usvojeno je Rešenje kojim Opština Ruma prečistač poverava Javnom preduzeću „Vodovod“ na upravljanje. Prečistač koristi francuska kompanija „Hačinson“, koja se bavi proizvodnjom gumenih delova u automobilskoj industriji. Konkretno, izgradnja je završena 20.januara, probna proizvodnja je trajala tokom februara, a od 1.marta postrojenje i zvanično prečišćava otpadne vode koje emituje „Hačinson“. To je definisano Ugovorom sa ovom kompanijom, rekao je predsednik Opštine Ruma, Slađan Mančić. On je podsetio da je Ministarstvo privrede za izgradnju prečistača opredelilo 100 miliona dinara, a da je Opština Ruma uložila 13 miliona dinara za pristupnu saobraćajnicu, 2 miliona za kanalizacionu mrežu i oko 8 miliona za izgradnju trafostanice zajedno sa Elektrodistribucijom.

Kategorije Ruma Vesti