PRODUKTNA BERZA

Pad cena poljoprivrednih proizvoda

Novi Sad – Nedeljni izveštaj za period od 4. do 8. marta 2019. godine

Promet roba na Produktnoj berzi

Najvažnije iz protekle nedelje:

– pad cena

– dešavanja na svetskim berzama

Treću nedelju za redom nastavljen je pad cena primarnih poljoprivrednih proizvoda. Pad cena na globalnim tržištima žitarica utiče  na pad cena domaćih proizvoda. Ukupan promet na „Produktnoj berzi“ za ovu nedelju je iznosio 2.050 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 36.239.500,00 dinara. U odnosu na prethodni upoređujući period količinski obim prometa je viši za 203,70%, dok je finansijska vrednost prometovane robe viša za 156,73%.

Kukuruz je početkom nedelje doživeo pad cena na 15,00 din/kg bez PDV-a, da bi se tokom nedelje zadržao na istom cenovnom nivou. Žuto zrno sa klauzulom „franko luka“ je trgovano po 15,60 din/kg bez PDV-a, u ukupnoj količini od 1.700 tona. Ponderisana cena je iznosila 15,00 din/kg bez PDV-a (16,50 din/kg sa PDV-om), što predstavalja pad od 3,85% u odnosu na prethodni upoređujući podatak.

Pšenica je ove nedelje izostala sa trgovanja na organizovanom robno-berzanskom tržištu. Ponude hlebnog zrna po 22,00 din/kg nisu pronalazile svoje kupce. Sa druge strane slabija potražnja, ukazuje na pad cena ove žitarice.

Soja zrno početkom nedelje je trgovano po jedinstvenoj ceni od 38,50 din/kg bez PDV-a. Krajem nedelje ponude soje na nižim cenama nisu pronalazile kupce. Slaba potražnja za ovom uljaricom gura cene ka niže.

direktor poslovnih operacija

Radoslav Pilja

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

 

ROBA PONUĐENA KOLIČINA (t) CENA PONUDE DIN/KG SA

PDV-OM

ZAKLJUČENA KOLIČINA (t) ZAKLJUČENA CENA DIN/KG SA PDV-OM PROMENA U ODNOSU NA PRETHODNI PERIOD
Kukuruz, rod 2018. 200 16,50 200 16,50 -3,85%
Kukuruz veštački sušen, rod 2018. 250 16,72-17,16 - - -
Kukuruz rod 2018, vlaga do 14,5% 600 16,50-16,94 100 16,50 -
Kukuruz, fco-luka 200 17,16 200 17,16 -
Kukuruz rod 2018, vlaga do 14,5%, fco-luka 2500 17,16-17,60 1500 17,16 -
Pšenica rod 2018. 12% proteina 500 24,75 - - -
Pšenica rod 2018. 12% proteina 1750 24,20-25,08 - - -
Soja, rod 2018.  1220 42,13-42,35 50 42,35 -
Stočni ječam, rod 2018. hl 64kg 200 24,75 - - -
Stočno brašno 30/1 50 17,16 - - -
Stočni kvasac, ruski, fco-kupac 21 31,80 - - -

 
Cene poljoprivrednih proizvoda u protekloj nedelji na vodećim robnim berzama:

PREGLED DNEVNIH PROMENA CENA NA CME GROUP, MARTOVSKI  FJUČERS 2019.
petak ponedeljak utorak sreda četvrtak
Pšenica 166,82$/t 164,10$/t 166,89$/t 161,82$/t 158,52$/t
Kukuruz 143,30$/t 143,70$/t 144,09$/t 142,67$/t 140,15$/t

 

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je pojeftinila 4,64%, a kukuruz je pojeftinio 1,66%.

Predviđanje globalnog rasta proizvodnje pšenice u 2018. uticalo je na kretanje cene.

 

PREGLED DNEVNIH PROMENA CENA NA CME GROUP
petak ponedeljak utorak sreda četvrtak
Soja, zrno,  mar 19.  330,41$/t 331,88$/t 331,14$/t 326,88$/t 327,25$/t
Sojina sačma,  mar 19. 303,30$/t 306,30$/t 305,60$/t 301,80$/t 302,00$/t

 

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, soja je pojeftinila 0,76%, a sojina sačma je pojeftinila 0,10%.

I dalja neizvesnost trgovinskih pregovora između SAD i Kine utiče na kretanje cene soje.

 

  PŠENICA KUKURUZ
EURONEXT PARIZ 187,50€/t (fjučers mar 19) 169,75€/t (fjučers jun 19)

 

U Parizu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je pojeftinila 2,98%, a kukuruz (junski fjučers) je pojeftinio 0,15%.

 

Kategorije Ekonomija Poljoprivreda