Održane radionice sa srednjoškolcima

Šid - U saradnji sa srednjom Tehničkom školom “Nikola Tesla” Šid, Crveni krst je za učenike prvih razreda te škole održao četiri informativne radionice na temu prevencije trgovine ljudima. Kroz prezentaciju o pojmu trgovine ljudima, rešavanju „Testa za minut“, interaktivnom razgovoru, diskusiji i zaključcima, srednjoškolci su se upoznali sa načinom, oblicima, fazama, ali i merama opreza u pojavi trgovine ljudima i iznosili primere iz prakse. Poseban akcenat stavljen je na upotrebu društvenih mreža, prednosti i mana koje one donose u modernom svetu. U radionicama aktivno su učestvovali profesori i pedagog škole. Edukacijama je obuhvaćeno 77 učenika.

Kategorije Društvo Šid Vesti