DSC_5915

Donet novi Statut grada

Sremaka Mitrovica – Grad Sremska Mitrovica ima nov Statut koji su usvojili odbornici na današnjoj sednici Skupštine grada. Najviši pravni akt grada donet je u predviđenom roku i temeljno je urađen, a njegova pravna osnova su Zakon o lokalnoj samoupravi i drugi važeći propisi. Jedna od karakteristika Statuta grada je povećanje transparentnosti rada lokalne samouprave kroz oblike delovanja gradjana kao što su javne rasprave, debate i slično. Novim Statutom je smanjen broj pomoćnika gradonačelnika sa 5 na 3 i članova Gradskog veća sa 11 na 9.

Kategorije Društvo Hronika Vesti