IMG_9628

Donacija EU mobilnim timovima za inkluziju roma

Ruma- Opština Ruma je među trideset lokalnih samouprava u Sremu koja je od Stalne konferencije gradova i opština dobila automobil marke Fiat tipo za potrebe Mobilnog tima za inkluziju Roma.  Nabavku računara i automobila finansira Evropska unija u cilju podizanja kapaciteta i adekvatnog funkcionisanja mobilnih timova za inkluziju Roma u okviru Programa „Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“, koji realizuje SKGO, a glavni korisnik je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević svečano je uručio ključeve automobila predsednicima gradova i opština, a u ime Opštine Ruma primio ih je  Vojislav Mioković, šef Kabineta predsednika Opštine Ruma.

-Svrha ovih timova jeste da obilaze socijalno ugrožene kategorije, pre svega Rome. Sam tim je sačinjen od strane ljudi čije institucije i ustanove se već dugi niz godina bave kako Romima tako i drugim socijalno ugroženim kategorijama. Njihov osnovni zadatak jeste da dođu do tih ljudi budući da su oni za sam sistem socijalne zaštite u većini slučajeva nevidljivi, rekao je Vojislav Mioković.

Kategorije Ruma Vesti