palijativa konf 2

Uspešno realizovan prekogranični projekat „Take care!“

Sremska Mitrovica / Vinkovci – Završna konferencija projekta „Take care“, ugovorena u sklopu Interreg IPA CBC prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija 2014-2020. održana je 12.februara u Vinkovcima, uz učešće projektnih partnera, kao i predstavnika Upravljačkog tela, Ministarstva Regionalnog razvoja i fondova EU, predstavnika lokalne i regionalne samouprave Vukovarsko- srijemske županije i Sremskog okruga, članova Bubamare i drugih koji su na bilo koji način doprineli uspešnoj realizaciji projekta. Nakon 20 meseci ukupnog trajanja projekta uspešno su ostvareni svi planirani ciljevi i aktivnosti. Za 983 korisnika usluga u Vukovarsko-srijemskoj županiji i Sremskom okrugu, u okviru projekta „Take Care!“ osigurana je pomoć u svakodnevnom životu te su pružene zdravstveno socijalne usluge. Korisnici usluga u projektu „Take Care!“ su osobe s invaliditetom, hronični bolesnici, stariji i nemoćni kao i osobe u terminalnoj fazi bolesti
U Opštoj bolnici Sremska Mitrovica opremljeno je Odeljenje za palijativno zbrinjavanje i terminalne faze bolesti, nabavljena je celokupna medicinska oprema i dva sanitetska vozila. Adaptirano je šest bolničkih soba gde je smešteno 12 specijalnih bolničkih kreveta za palijativno zbrinjavanje pacijenata. Ukupno 32 zdravstveno- socijalna radnika je zaposleno u okviru Take Care! projekta i formirano je sedam mobilnih timova koji su svakodnevno pružali zdravstveno- socijalne usluge.
Završnoj konferenciji, prisustvovali su i predsednik Skupštine grada Sremska Mitrovica Tomislav Janković, direktor RRA Srem Ruma Milan Mirić i v.d.zamenika direktora mitrovačke bolnice prim.dr Dragan Malobabić sa stručnim timom koji je direktno bio uključen u implementaciju programa ovog projekta. Svi su se složili u jednom – da palijativna nega polako nalazi mesto u našem društvu koje se sada, zahvaljujući ovom projektu, još više približilo tituli socijalno osetljivog društva.

Kategorije Društvo Hronika Vesti