20190212_110254

Podrška teže zapošljivim grupama stanovništva

Ruma-I ove godine Opština Ruma izdvaja 15 miliona dinara za realizaciju Lokalnog akcinog plana za zapošljavanje. Ovaj dokument, koji je usvojen na sednici Opštinskog veća, predviđa da će se sa 10 miliona dinara finansirati programi stručne prakse za 50 lica, dok će za javne radove biti opredeljeno 5 miliona dinara za 35 lica.

-Osnovni ciljevi u 2019.godini su poboljšanje uslova na tržištu rada i usklađivanje ponude i potražnje, kao i povećanje ulaganja u ljudski kapital i poboljšanje zaposlenosti teže zapošljive kategorije stanovništva. Kategorije lica koja će imati prioritet u zapošljavanju od naredne godine su dugoročno nezaposleni, osobe sa invaliditetom, Romi i radno sposobni korisnici novčane pomoći. Sve ove programe opština će sprovesti samostalno uz tehničku podršku Nacionalne službe za zapošljavanje, obrazložila je Biljana Damljanović, šef Odeljenja za finansije, privredu i poljoprivredu.

Kategorije Ruma Vesti