sastanak lag srem

Prioritet planska dokumentacija za jezero Borkovac

Ruma, Irig – Krajem januara  održan je sastanak Upravnog odbora Lokalne akcione grupe „Srem“  na kojem je uvodnu i pozdravnu reč dao predsednik Skupštine LAG-a „Srem“ Dušan Ljubišić, koji je tom prilikom predstavio Izveštaj o radu za 2018. godinu i poželeo uspešan dalji rad. Sastanak je vodio predsednik Upravnog odbora udruženja Fedor Pušić u skladu sa tačkama dnevnog reda. Definisani su dalji pravci rada Lag-a, razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj, turizam, održavanje edukativnih programa namenjenih poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima i edukacije namenjene davaocima turističkih usluga sa funkcionalnog područja delovanja  LAG-a. Budući da postoji potpisan Sporazum opština Ruma i Irig o izradi Plana detaljne regulacije „Borkovačko jezero“, izrada ovog plana se izdvojila kao prioritet za ovu godinu kako bi se doprinelo boljoj turističkoj ponudi obe opštine koje su članice LAG-a „SREM“.

Kategorije Irig Ruma Vesti