Novo mesto za novu zgradu

Javni poziv za dodelu građevinskog materijala

Ruma -Izbegla lica sa teritorije Opštine Ruma imaju rok do 14.februara da se prijave na Javni poziv za dodelu pomoći u vidu građevinskog materijala porodicama izbeglica koje su bile korisnice programa otkupa seoskih kuća iz sredstava budžeta Republike Srbije, preko Komesarijata za izbeglice, i budžeta AP Vojvodine, preko Pokrajinskog fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i interno raseljenim licima. Potrebna dokumentacija se podnosi PovereništvU za izbeglice i migracije opštine Ruma, a više informacija se može dobiti na broj  022/479 162 ili u kancelariji Povereništva u Rumi, ulica Glavna 107. Jedan od uslova je da podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva ne poseduju nepokretnost u Republici Srbiji kojom mogu da reše svoje stambeno pitanje, osim predmetne nepokretnosti i da ne poseduju nepokretnost u državi porekla ili drugoj državi, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe.

Kategorije Ruma Vesti