05122018 - Sednica vlade-2

Sredstva za školu u Malim Radincima

Novi Sad – Pokrajinska vlada je izdvojila 21 milion dinara za finansiranje investicija na objektima pet osnovnih škola u Vojvodini, a među njima je i škola u Malim Radincima kod Rume.

05122018 - Sednica vlade-4Kako je saopšteno sa sednice, Pokrajinska vlada je izdvojila 21 milion dinara za finansiranje investicija na objektima pet osnovnih škola, uglavnom u seoskim sredinama u Vojvodini: Sivcu, Pačiru, Elemiru, Malim Radincima kod Rume i Debeljači. Radovi koji se finansiraju odnose se na zamenu stolarije i podova, postavljanje termoizolacije, sanaciju krova, povezivanje škole i fiskulturne sale.

Pokrajinska vlada je na današnjoj sednici, kojom je predsedavao Igor Mirović, prihvatila Kolektivni ugovor za organe AP Vojvodine i ovlastila pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, da ga, u ime Pokrajinske vlade, zaključi sa socijalnim partnerima.

Pregovori sa Sindikalnom organizacija radnika pokrajinskih organa uprave i službi AP Vojvodine, započeti su u maju 2017. godine, a proistekli su iz potrebe usklađivanja sa novim propisima koji se odnose na položaj zaposlenih u autonomnim pokrajinama.

Na današnjoj sednici je utvrđen i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene Parka prirode „Begečka jama“.

 

Kategorije Društvo Vesti