aleksandar alimpic se obraca gostima foto sremske novine

Sertifikati za 20 osuđenika

Sremska Mitrovicva  – U Kazneno-popravnom zavodu u Sremskoj Mitrovici juče je 20 osuđenika dobilo sertifikate za završenu obuku za rad sa psima u okviru projekta „Prihvat za novi život“ namenjenog resocijalizaciji osuđenika pomoću pasa iz azila. U tom zatvoru juče je povodom Međunarodnog dana ljudskih prava obeležena godišnjica sprovođenja ovog projekta, koji se realizuje u saradnji sa lokalnom samoupravom Sremske Mitrovice, Misijom OEBS u Srbiji i organizacijom „Help“.

Kazneno-popravni zavod u Mitrovici je jedan od tri u Evropi koji sprovodi projekat resocijalizacije osuđenika putem obuke pasa, koji se posle udomljavaju. Ovaj projekat se sprovodi u Škotskoj i Španiji, ali je zatvor u Mitrovici jedini na svetu koji ima prihvatilište za napuštene pse, odnosno azil u sklopu zatvora.

Upravnik KPZ Sremska Mitrovica Aleksandar Alimpić ukazao je da kao i kod svakog programa resocijalizacije, pa i kod ovog, na prvom mestu da se osuđeni, koji prođu obuku, vrate u društvo kao bolji ljudi, sa razvijenom empatijom, kao humanije osobe koje su naučile da pomognu i zbrinu one kojima je utočište potrebno.

Kategorije Društvo Sremska Mitrovica