PRODUKTNA BERZA LOGO

Na Produktnoj berzi ponuda veća od potražnje

Novi Sad – Promet roba na Produktnoj berzi – Nedeljni izveštaj za period od 3. do 7. decembra 2018. godine

Već nekoliko nedelja na svetskim tržištima žitarica pokazuje se slaba volatilnost. Tržište ima na umu da će bilansi postati tešnji u dolazećim nedeljama i mesecima, ali učesnici na tržištu se nadaju da će uskoro videti pravo ubrzanje izvoznih aktivnosti. Geopolitičke tenzije podstiču zabrinutost učesnika na tržištu.

Na srpskoj berzi ponuda je bila značajno veća od potražnje, gde je tokom nedelje kotirano preko 6.000 tona robe, dok je realizacija bila na nivou od 575 tona (-80,42%), finansijske vrednosti 11.165.000,00 dinara (-78,18%). Razlog za ovako slabu realizaciju pre svega se vidi kroz slabiju potražnju i razliku u cenama koje nude kupci u odnosu na one cene po kojima bi prodavci isporučili svoju robu.

U ponudi je kukuruza bilo po cenama koje su se kretale u opsegu od 14,50 do 15,00 dinara bez PDV-a. Realizovani ugovori su bili isključivo oni po najnižoj ceni, a paritet je takođe predstavljao značajan faktor. Nedeljni ponder je iznosio 14,50 dinara (15,95 din/kg sa PDV-om), što je za 0,38% viša cena od prošlonedeljne. Kukuruz sa uračunatim gratis lagerom do kraja marta 2019. je prometovan po 14,80 dinara.

Pšenica i dalje beleži blagi rast. U odnosu na prethodnu nedelju pšenica je skuplja za 0,35%, a cena se kretala od 20,80 do 21,00 dinar. Nedeljni ponder iznosi 20,87 dinara (22,96 din/kg sa PDV-om).

Ovonedeljna ponuda soje je za svega 0,20 dinara viša od prošlonedeljne, ali kupaca nije bilo. Sojina sačma sa 44% proteina je nuđena po 44,80 dinara (bez PDV-a).

Direktor

Miloš Janjić

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

 

ROBA PONUĐENA KOLIČINA (t) CENA PONUDE DIN/KG SA

PDV-OM

ZAKLJUČENA KOLIČINA (t) ZAKLJUČENA CENA DIN/KG SA PDV-OM PROMENA U ODNOSU NA PRETHODNI PERIOD
Kukuruz prirodno suv, rod 2018. 100 15,95 100 15,95 +0,38%
Kukuruz veštački sušen, rod 2018.  700 16,06-16,50 - -
Kukuruz, rod 2018. gratis lager do 31.3. 300 16,28 200 16,28 -
Kukuruz vešački sušen, rod 2018. gratis lager do 28.2. 1500 16,39-16,50 - - -
Kukuruz, rod 2018. gratis lager do 28.2. 300 16,39 - - -
Kukuruz rod 2018. vlaga do 14,5% 100 16,06 - - -
Pšenica rod 2018. minimum 13% proteina 3200 23,10-24,09 100 23,10 +0,35%
Pšenica rod 2018. minimum 12% proteina 1250 22,88-23,65 175 22,88
Pšenica rod 2018. minimum 12% proteina, gratis lager do 31.12. 1000 23,10 - - -
Soja, rod 2018. 75 41,25 - - -
Sojina sačma 44% 25 53,76 - - -
Suncokretova sačma 33% 200 25,20 - - -
Stočno brašno 25/1 25 14,16 - - -

 

PRODEX

 

Berzanski indeks PRODEX je na dan 06.12.2018. godine bio na nivou od 203,83 indeksnih poena, što predstavlja rast za 0,71 indeksnih poena u odnosu na prethodnu nedelju.

Cene poljoprivrednih proizvoda u protekloj nedelji na vodećim robnim berzama:

PREGLED DNEVNIH PROMENA CENA NA CME GROUP, DECEMBARSKI  FJUČERS 2018.
petak ponedeljak utorak sreda četvrtak
Pšenica 189,45$/t 189,45$/t 190,78$/t 189,01$/t 185,63$/t
Kukuruz 144,25$/t 146,14$/t 147,32$/t 147,32$/t 146,45$/t

 

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je poskupela 1,77%, a kukuruz je poskupeo 3,27%.

Cene svih roba su rasle posle najave relaksacije trgovinskog sukoba između SAD i Kine.

PREGLED DNEVNIH PROMENA CENA NA CME GROUP
petak ponedeljak utorak sreda četvrtak
Soja, zrno,  jan 19.  328,72$/t 332,76$/t 334,96$/t 335,62$/t 334,15$/t
Sojina sačma,  dec 18. 308,30$/t 312,10$/t 312,70$/t 311,90$/t 310,00$/t

 

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, soja je poskupela 2,50%, a sojina sačma je poskupela 1,01%.

Na kretanje cene soje uticao je dogovor između SAD i Kine o zamrzavanju uvođenja novih carina i dogovaranju pregovora u narednih 90 dana.

 

  PŠENICA KUKURUZ
EURONEXT PARIZ 200,00€/t (fjučers dec 18) 174,00€/t (fjučers jan 18)

U Parizu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je poskupela 0,50%, a kukuruz je poskupeo 0,58%

STRUKTURA PROMETA NA PRODUKTNOJ BERZI

U NOVEMBRU 2018. GODINE

KRETANJE CENA U NOVEMBRU 2018.
ROBA: Cene sa PDV-om

od-do

Ponderisana cena sa PDV-om
 

Kukuruz, rod 2018.

 

15,73-16,17
Kukuruz, rod 2018. vlaga do 14,5% 15,95-16,28 -
Kukuruz, rod 2018. gratis lager do 31.1. 16,28 -
Kukuruz, rod 2018. gratis lager do 28.2. 16,50 -
 

Pšenica, rod 2018. minimum 12% proteina

 

22,55-22,77
 

Pšenica, rod 2018. minimum 10,5% proteina

 

22,88
Pšenica, rod 2018. minimum 12% proteina, gratis lager 24 dana 22,33 -
Pšenica, rod 2018. minimum 11,5% proteina, gratis lager 30 dana 22,00 -
Pšenica, rod 2018. minimum 11,5% proteina,  gratis lager 20 dana 22,77 -
 

Soja, rod 2018.

 

41,09-41,25
Stočni ječam, rod 2018. hl 62kg 21,78 -
Stočni ječam, rod 2018. hl 62kg, gratis lager 28 dana 21,78 -
Suncokret, rod 2018. kvalitet tel-kel 30,80 -

Tokom novembra kukuruz je uzeo količinski primat u trgovanju, za razliku od predhodna dva meseca gde je pšenica bila količinski vodeća kultura. Cenovno pšenica je doživela skok i dostigla svoj maksimum u poslednjih nekoliko godina. Nedostatak površinske vlage proteklog meseca u zemljištu je uslovio izuzetno slabo klijanje useva, što će uz trenutno niske temperature gotovo sigurno  negativno uticati na buduće prinose. Ukupan promet preko „Produktne berze“ u novembru iznosio je 9.060 tona robe, što je za 103,78% više nego prethodnog meseca, dok je finansijska vrednost prometa iznosila 176.618.785,00 dinara, odnosno za 72,25% više nego u oktobru.

Kukuruz

Kukuruz se kretao u cenovnom rasponu od 14,30 do 15,00 din/kg bez PDV-a. Ponder cena je iznosila 14,49 bez PDV-a (15,94 din/kg sa PDV-om). U odnosu na cenu iz prethodnog meseca cena žutog zrna je viša za 1,90%. Kada posmatramo isti period protekle godine cena kukuruza je niža za 14,91%. Takođe uočen je značajan cenovni spred između cene kukuruza i cene pšenice koji procentualno iznosi 41,75% u korist pšenice. Neki od uzroka koji su uticali na nisku cenu na domaćem tržištu su cene na svetskim tržištima, slaba prohodnost plovnog puta, visok prinos ovogodišnjeg roda.

Pšenica

Pšenica je nastavila da beleži rast cena. U novembru je zabeležena najviša ponderisana cena od marta 2015. godine. U odnosu na upoređujući podatak iz Novembra 2017. godine cena pšenice je viša za 10,67%. Ugovori su sklapani u cenovnom rasponu od 20,00 do 20,80 din/kg bez PDV-a. Sušni period u zemljama EU, naročito u Nemačkoj i Francuskoj je jedan od faktora koji utiču na rast cena pšenice na domaćem tržištu, što izaziva i porast cene brašna. Ponder cena je iznosila 20,54 din/kg bez PDV-a (22,59 din/kg sa PDV-om). U odnosu na upoređujući podatak iz prethodnog meseca cena pšenice je viša za 7,03%.

Soja

Kod soje zrna nema značajnijih cenovnih oscilacija u proteklih nekoliko meseci iako ova uljarica beleži rast. Sojom se trgovalo u veoma uskom cenovnom rasponu od 37,35 do 37,50 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 37,43 din/kg bez PDV-a (41,17 din/kg sa PDV-om). U odnosu na upoređujući podatak iz prethodnog meseca cena soje je porasla za 1,99%.

Stočni ječam

Stočnim ječmom se trgovalo po jedinstvenoj  ceni od 19,80 din/kg bez PDV-a(21,78 din/kg sa PDV-om).

 

Kategorije Ekonomija Poljoprivreda