lovocuvari

Edukacija lovočuvara i uprvanika lovišta

Lovačka komora Srbije, u skladu sa godišnjim programom edukacije, po drugi put u Staroj Pazovi organizovala je stručni skup za članove Komore sa licencom za obavljanje stručnih poslova gazdovanja lovištem i poslova lovočuvarske službe. U velikoj skupštinskoj sali u Staroj Pazovi okupilo se blizu 200 lovnih radnika iz sremskog, južnobačkog, zapadnobačkog i severnobačkog regiona. U skladu sa programom edukacije Radosav Karličić, diplomirani pravnik zaposlen u Lovačkoj komori, održao je predavanje na temu „Službena ovlašćenja lovočuvara – pravilna primena i prekoračenja zakonskih ovlašćenja“. O drugoj temi: „Bolesti divljači i procedure i postupci koji prethode službenom pregledu odstreljene divljači“ govorio je republički veterinarski inspektor Vasilije Rajčević.

Kategorije Stara Pazova Vesti