Opštinsko veće

Održana sednica Opštinskog veća

Šid – Na sednici Opštinskog veća, održanoj u četvrtak, 6. septembra, usvojen je predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu Opštine Šid za 2018. godinu. Članovi Opštinskog veća razmatrali su i utvrdili predlog rešenja o usvajanju izveštaja o ostvarenju prihoda i primanja i izvršenju rashoda i izdataka odluke o budžetu Opštine Šid u periodu od 1.januara do 30. juna tekuće godine.

Razmatran je i usvojen predlog odluke o dugoročnom zaduživanju Opštine Šid za finansiranje kapitalnih projekata, te predlog kadrovskog plana Opštinske uprave, Opštinskog pravobranilaštva i stručnih službi Opštine Šid za 2018. godinu, kao i nacrt novog Statuta Opštine Šid. Opštinsko veće razmatralo je predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o načinu ostvarivanja prava na materijalne pomoći deci, učenicima i studentima sa teritorije šidske opštine.

Kategorije Šid Vesti