700-2

Anketa o javnom zdravlju

Sremska Mitrovica – U toku je anketa o javnom zdravlju koju su u sklopu izrade Programa javnog zdravlja Grada Sremska Mitrovica organizovali Gradska uprava za zdravstvenu i socijalnu zaštitu i Zavod za javno zdravlje. Anketa će biti sprovedena na uzorku od 500 ispitanika, trajaće do četvrtka, 27. septembra, a anketna mesta na kojima zainteresovani mogu da učestvuju nalaze se u Uslužnom centru u Sremsko Mitrovici kao i u Laćarku , Velikim Radincima, Šašincima, Divoš, Sremskoj Rači i Radenković. Cilj ovih aktivnosti je sagledavanje stanja u ovoj oblasti i bolja organizacija rada.

Kategorije Društvo Hronika Vesti