Za licitaciju 6.111 hektara

Prvi krug licitacije u oktobru

Ruma – Ove godine ranije će se krenuti u licitaciju poljoprivrednog zemljiša u državnoj svojini na teritoriji Opštine Ruma, moglo se čuti na Sednici Opštinskog veća na kojoj je usvojen Nacrt Godišnjeg Programa zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Ruma za 2018. godinu. Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji rumske opštine je 7.466,7 hektara, a od toga je 2.573 hektara predodređeno za davanje u zakup po pravu prečeg zakupa po osnovu uzgoja i držanja životinja. 6.111 hektara planirano je za davanje u zakup putem licitacije, a1.100 hektara je izuzeto od poljoprivredog zemljišta, jer se radi o okućnicama u kojima nije urađena konverzija. Ove godine Opština Ruma od zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini očekuje ostvarenje ukupnih primanja od 93,4 miliona dinara.

– Realno je da nakon zahteva koji pošaljemo Ministarstvu, prvi krug sprovedemo u oktobru, posle toga da idemo u drugi krug i da ti prihodi pored svih žalbenih rokova uđu u prihod budžeta za 2018.godinu i da što veći procenat ostvarenja budžeta bude u ovoj godini, rekao je Slađan Mančić, predsednik Opštine Ruma.

Kategorije Poljoprivreda Ruma Vesti