2114684

Podela plavih kanti

Sremska Mitrovica – Javno komunalno preduzeće „Komunalije” i „Eko – projekt tim” organizovali su akciju podele plavih kanti od 120 litara za separaciju pet – ambalaže, papira i kartona u naselju Aleja u Sremskoj Mitrovici. Pored 1000 domaćinstava koja su bila obuhvaćena sistemom primarne separacije otpada u predhodnom periodu, ovim projektom još 130 novih individualnih domaćinstava imaće priliku da vrši odvajanje reciklabilnog materijala i na taj način učestvuje u postizanju cilja projekta – smanjenje količine otpada koji se odlaže na deponiju. Podela plavih kanti izvršena je u ulicama : Jovana Cvijića, Desanke Maksimović, Sremskih Diverzanata, Miloša M. Đurića i Ćukovac.

Kategorije Društvo Hronika Vesti