ok

Opština dotira rad protivgradnih strelaca

 Ruma – Opština Ruma izdvojiće po 6.000 dinara za rad protivgradnih strelaca. U pitanju je mesečna nadoknada strelcima, kojim na teritoriji opštine ima 24 raspoređenih u 12 protivgradnih stanica.Podsećamo za istu namenu protivgradni strelci od republike dobijaju 4.000 dinara mesečno, a kao dopuna budžetu pristižu i sredstva sa lokalnog nivoa. Predsednik Opšttine Ruma, Slađan Mančić, na sednici Opštinskog veća na kojoj je doneta ova odluka je istakao da su strelci ove godine odradili dobar posao, a da su  i vremenske prilike išle na ruku, pa bez obzira na kišnu sezonu, vanredne situacije nisu zahvatile rumsku opštinu.

Kategorije Ruma Vesti