Odluka o rešavanju stambenih potreba izbeglica

Šid – Danas, 6. avgusta na oglasnoj tabli Opštine Šid i mesnih zajednica, kao i na internet prezentaciji Opštine Šid i Komesarijata, biće objavljena odluka o rešavanju stambenih potreba izbeglica. Ova odluka donosi se na osnovu pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem stambenih jedinica u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine.

Kategorije Društvo Šid Vesti