Javna rasprava o novom Statutu

Šid - Danas počinje javna rasprava o nacrtu Statuta Opštine Šid i trajaće sve do 22. avgusta. Tekst nacrta Statuta istaknut je na oglasnoj tabli Opštine Šid i oglasnim tablama svih mesnih zajednica. Nakon javne rasprave, javna debata biće održana 23. avgusta, u sali Skupštine opštine Šid. Zainteresovana lica mogu predloge, sugestije i primedbe na nacrt dostaviti Opštinskoj upravi u pisanoj formi, putem pošte ili lično, na adresu Karađorđeva 2, a mogu ih izneti i usmeno na debati koja predstoji.

Kategorije Društvo Šid Vesti