opstinarumadd-200x150

Novi konkurs za kupovinu seoske kuće

Ruma – Izbegla i raseljena lica sa teritorije Opštine Ruma do 9.vgusta mogu konkurisati na novom konkursu za rašavanje stambenog pitanja. U toku je Javni poziv za otkup seoskih domaćinstava za izbegla lica sa tertiroije opštine Ruma, koji je raspisalo Povereništvo za izbeglice i migracije opštine Ruma. Dokumentaciju i sve potrebne informacije korisnici mogu da dobiju u Povereništvu za izbeglice, Glavna 107, Ruma, telefon 022/479 162 ili u seoskim mesnim kancelarijama, kao i na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Ruma. Prijave sa potrebnim dokazima se podnose u periodu od 9. jula 2018. godine do 9. avgusta 2018. godine, direktno na pisarnici opštine Ruma ili putem pošte na adresu: Pisarnica Opštinske uprave opštine Ruma, Orlovićeva 5, 22400 Ruma, sa napomenom „Za javni poziv – kupovina seoske kuće ”.

Kategorije Ruma Vesti