Snezana Musicki

Besplatna analiza za 2.200 uzoraka

Ruma- Četvrtu godinu za redom Opština Ruma finansira analizu zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju, koju će do decembra sprovoditi Poljoprivredna stručna služba u Rumi. Lokalna samouprava će finansirati analizu 2.200 uzoraka zemljišta za sve poljoprivredne proizvođače koji imaju parcele na teritoriji rumske opštine, bez obzira na mesto stanovanja vlasnika parcele. Poljoprivrednici koji imaju parcele na teritoriji Opštine Ruma mogu obaviti besplatnu ananlizu najkasnije do 20.deembra ove godine, kaže Snežana Mušicki, stručni saradnik za laboratorijska ispitivanja Poljoprivredne stručne službe Ruma. Nije ograničen broj uzoraka koji jedan poljoprivrednik može da donese na analizu, odnosno može da donese onoliko uzoraka koliko ima parcela. Kao i dosdašnjih godina, i ove će se obavljati analiza osnovne plodnosti, PH vrednost, kalcijum-karbonat, sadržaj humusa, sadržaj ukupnog azota, fosfora i kalijuma. Analiza se radi po skidanju useva pre dubokog oranja, na osnovu koje će poljoprivredni proizvođači u roku od pet dana dobiti rezultate i preporuku za korišćenje MPK đubriva na svojim parcelama, kao pripremu za naredne useve.

Kategorije Poljoprivreda Ruma Vesti