Merenje gustine kostiju

Preventivni pregledi Doma zdravlja Ruma

Platičevo – Dom zdravlja “Ruma“ sproveo je besplatne preventivne preglede u selima rumske opštine u cilju što većeg obuhvata građana i ranog otkrivanja oboljenja. Do sada su meštani Platičeva i Hrtkovaca mogli da izmere  telesnu masu, visinu, obim struka, BMI, merenje arterijskog krvnog pritiska, šećera u krvi, i popune  upitnike za procenu rizika za dijabetes tip 2, skrininge na depresiju. Takođe se obavlja i merenje gustine kostiju na peti upotrebom ultrazvučne osteodenzitometrije. Pozivaće se na kontrolu pacijenti kod kojih je u prethodnom merenju vrednost T scora ≤ -2.5, a takođe svi zainteresovani će moći da urade osteodenzitometriju, rekla je prilikom akcije doktorka Dragana Bosić Živanović, iz Centra za prevenciju  Doma zdravlja Ruma. Pacijentkinje životne dobi od 50-69 godina će imati mogućnost da zakažu skrining mamografiju (prema dinamici skrining programa), a ukoliko duže vremena nisu bile kod ginekologa imaće mogućnost da zakažu i ginekološki pregled.

Kategorije Ruma Vesti