Zgrada SO Šid

Javni uvid u Prostorni plan opštine

Šid – Sve do 21. juna građani opštine Šid imaju mogućnost javnog uvida u Prostorni plan opštine Šid. Na taj način Opština Šid, kao nosilac izrade Plana, upoznaje javnost sa opštim ciljevima i svrhom njegove izrade, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine i mogućim rešenjima za urbanu obnovu.

Kategorije Šid