Sednica SO Šid

Usvojeni izveštaji o radu ustanova

Šid- Odbornici Skupštine opštine Šid usvojili su predlog dopuna odluke o lokalnim administrativnim taksama, predlog odluka o izradi planova detaljne regulacije obilaznog puta oko Šida u K.O. Berkasovo, logističkog centra u K.O. Vašica te kompleksa „Principovac“ u K.O. Sot. Takođe, usvojeni su izveštaji o radu za prethodnu kao i programi rada za tekuću godinu Muzeja naivne umetnosti „Ilijanum“, Narodne biblioteke „Simeon Piščević“ i Galerije slika „Sava Šumanović“. Pored toga, razmatrani su i usvojeni izveštaji o radu i programi rada Centra za socijalni rad, Doma zdravlja, Ustanove za fizičku kulturu i sportsku rekreaciju „Partizan“, Kulturno obrazovnog centra i Turističke organizacije.

Kategorije Šid Vesti