c_640_300_16777215_00_images_vesti_2016_05_pesticidi

Sakupljanje ambalaže od pesticida

Sremska Mitrovica – Sakupljanje ambalažnog pesticidnog otpada na području grada Sremska Mitrovica traje od 21. do 23. maja i obavlja se sa ciljem da ova ambalaža ne završi u komunalnom otpadu, divljim deponijama ili kanalima u atarima, i na taj način ugrozi zdravlje stanovništva, nego da se na pravilan način odloži i uništi. Akcija će se obaviti prema sledećem rasporedu.
21.maj
MARTINCI – 8:00 do 9:30
BOSUT – 16:00 do 17:00
22.maj
ČALMA – 8:00 do 9:00
KUZMIN – 14:00 do 15:30
LAĆARAK – 16:00 do 17:00
23.maj
LEŽIMIR – 8:00 do 9:00
MANĐELOS – 9:30 do 11:00
ŠULJAM – 11:30 do 12:30
VELIKI RADINCI – 13:00 do 14:00
ŠAŠINCI – 14:30 do 15:30
JARAK – 16:00 do 17:00

Kategorije Vesti