Policajci položili svečanu zakletvu

Sremska Mitrovica – Povodom obeležavanja Dana Ministarstva unutrašnjih poslova, slave Ministarstva i Dana policije, danas je devet novih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici položilo svečanu zakletvu u prisustvu glavnog policijskog savetnika Đure Mandića, načelnika Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici. Nakon toga, načelnik je novinarima izneo podatke o rezultatima rada policije za prva četiri meseca ove godine.

Kategorije Sremska Mitrovica Vesti